USS - Upínací stavebnicový systém

Kontakt

T.F.A. alfa s.r.o
Procházkova 430
517 41 Kostelec nad Orlicí

tel: +420 494 323 575
fax: +420 494 323 386

email: tfa@tfa.cz
www.tfa.cz


EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Upínací stavebnicový systém

USS od české firmy TFAalfa s.r.o. je určen pro CNC, NC vertikální a horizontální obráběcí centra. Vlastní konstrukční řešení u USS je založeno na přijetí filozofie chápání daného upínače jako universálního zařízení.
Cílem technického řešení je dosáhnout universálnosti komponentů, ze kterých se každá jednotlivá sestava skládá. Konstrukční řešení každého komponentu musí naplňovat podmínku opakované použitelnosti.
Díky tomuto systému je možné upínat více dílců najednou do pracovního prostoru obráběcího stroje, což zkracuje vedlejší časy a umožňuje obrábět dílce z více stran bez nutnosti přepínat. Výsledkem je urychlení vlastní výroby. Bohatá variabilita USS pro CNC obráběcí centra spolu se systémem paletizace řeší komplexně upínání polotovarů do obráběcího stroje. Snížení upínacích časů se zejména projevuje u frézovacích center, kde tyto časové potřeby pak v porovnání s vlastním časem obrábění činí výrazný podíl.

USS nachází svůj účel jak pro kusovou tak sériovou výrobu, pro malé, ale i velké firmy.
Násobnost využití jednotlivých komponentů USS podstatně násobně snižuje ekonomické náklady na pořízení upínačů pro případ, že firma předpokládá nákup více jak jedné upínací věže. Universálnost je pojata i v rozsahu využití jednotlivých typů obráběcích strojů, tzn. při minimální změně montáže sestavy upínací věže, bude existovat možnost přejít na jinou velikostní řadu obráběcího stroje. Universálnost počítá i s možností přestavby na stávajícím obráběcím stroji, případně na dalším stroji stejné velikostní řady. Taková změna je např. nutná při změně obráběného dílu, který vyvolává potřebu změny velikosti základních rozměrů upínání. S vyšší četností nakoupených komponentů se výrazně zvyšuje četnost kombinací včetně násobku současného použití. Efektivnost v takovém případě stoupá s výraznější lineární křivkou.

USS je sestaven z volitelné základové desky a z volitelných postranic (A, B, AR, BR), které jsou pevnostně spojeny mezi sebou a tak tvoří požadovanou kompaktní upínací věž. Věže mohou být sestaveny v širokém spektru rozměrů, s ohledem na základovou desku a rozjezdy stroje. Neomezená kombinace postranic umožňuje vytvoření věží čtvercového, obdélníkového půdorysu, ale také úhelníků či nepravidelných tvarů. Pro speciální aplikace najdou též své uplatnění kruhové základní desky.

Výrobky splňují nejvyšší nároky a dodavatel nabízí

© 2010 T.F.A. alfa s.r.o. | Všechna práva vyhrazena